Jak poznat, že mé dítě není v dobré psychické kondici?

Dlouhou dobu se mělo za to, že deprese a úzkosti u dětí a mladistvých nejsou možné. Dnes však víme, že deprese se objevují již ve velmi nízkém věku člověka. Kolem věku patnácti let trpí depresemi dívky dvakrát častěji, než chlapci, délka těžké deprese je v průměru sedm až devět měsíců a vrací se.

Velmi často neexistuje jednoznačná příčina vzniku, ale jde o souhrn různých faktorů. Odborníci uvádí například dědičnost, vyloučení, šikanu, postižení a závažnou událost (např. rozvod, neštěstí, zneužívání, týrání, smrt blízkého atp.).

Jak depresi poznat? Nálada nemusí být nutně negativní po celý den. Ke zlepšení může dojít při kontaktu s dalšími lidmi. Depresivní děti si výrazně méně hrají, mají menší chuť sportovat, stěžují si na nudu, sklíčenost nebo smutek. Často se uzavírají v prostředí sociálních sítí, které jim následně brání v normální sociální komunikaci. Deprese je často zastíněná problémy s chováním - chození za školu, nepřátelské, drzé až nesnesitelné chování atd. Tyto děti a mladí lidé jsou také náchylnější k nemocem, trpí bolestmi břicha a hlavy. Dalším faktorem může být také navazování kontaktů s problémovými vrstevníky.

Pokud jste zaznamenali výše uvedené známky chování u vašeho dítěte, nemusí jít samozřejmě o nic vážného, ale zároveň se nebojte vyhledat odborníka nebo vhodný doplněk stravy.