Deprese a úzkosti jsou u českých dětí na vzestupu, svůj podíl na tom mají i technologie

Podle Národního monitoringu duševního zdraví dětí vykazuje 40 % českých deváťáků známky středně těžké až těžké deprese, 30 % pak znaky středně těžké až těžké úzkosti. Řada dalších studií zkoumajících aktuální psychický stav dětí a teenagerů se shoduje v tom, že na vině jsou hlavně technologie a doba strávená u mobilu a počítače.

„Představíme-li si třídu o dvaceti žácích, průměrně 6 jich vykazuje příznaky úzkosti a 8 příznaky středně těžké až těžké deprese, dalších 5 vykazuje příznaky deprese mírné,“ uvádí Matěj Kučera, koordinátor a analytik Národního monitoringu duševního zdraví dětí z Národního ústavu duševního zdraví.

Podle něj jsou více zasaženy dívky - proti chlapcům jich depresivními a úzkostnými příznaky trpí více než dvojnásobek. Podle rozsáhlé studie Cambridgeské univerzity zkoumající vliv sociálních médií na psychické zdraví dětí a dospívajících tráví dívky více času na svých chytrých telefonech a sociálních sítích, zatímco chlapci se věnují hlavně počítačovým hrám. A spojitost mezi středním nebo intenzivním trávením času online a horším duševním zdravím se podle této studie také týká více dívek než chlapců.

U obou pohlaví pak shodně platí, že pokud tráví u mobilů a počítačů více než pět hodin denně, mají dvakrát větší pravděpodobnost, že budou mít problémy s duševním zdravím – proti méně aktivním uživatelům.

Bez motivace, izolované a agresivní

Podle psycholožky Michaely Miechové, zakladatelky online psychologické poradny Mojra, se
děti nejčastěji potýkají se ztrátou motivace. Svou nechuť potom promítají třeba i do šikany.
Dalším problémem je podle Miechové izolovanost dětí a dospívajících. „Když se podíváte na
hřiště, je jich tam hrstka. V lepším případě vidíte hlouček dětí, které si hrají s mobilem. Což
není dobré, protože si děti mezi sebou nepovídají, nemluví spolu, maximálně okomentují
nějaký příspěvek, video na sociálních sítích. Kvůli tomu pak neumějí verbalizovat své pocity,
nedokážou vyjádřit, co je trápí.“

Možnosti pomoci

Vhodný doplněk stravy... Jako obvykle.

Zdroj: www.novinky.cz